WBELogo

Welkom bij de WBE Land van Asse

Wildbeheereenheden zijn in Vlaanderen samenwerkingsverbanden tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied dat meerdere jachtterreinen omvat en waarin planmatig wildbeheer wordt gevoerd, gericht op het handhaven of ontwikkelen van een ecologisch verantwoorde wildstand als onderdeel van een breder faunabeheer, en dit steeds met inachtneming van de belangen van derden (definitie Wikipedia).

Als WBE Land van Asse zijn wij voornamelijk gelegen in Vlaams-Brabant. Ons werkingsgebied strekt zich uit over de gemeenten Asse, Merchtem en Dilbeek.

De WBE stelt zich tot doel, het bevorderen en handhaven van een evenwichtig wildbestand, voor zover dit met de belangen van de landbouw, bosbouw, tuinbouw,natuurbescherming en jacht zoals aangegeven in de jachtwet, strookt.

Dit omvat onder andere:

Bestuur WBE Land van Asse

Wenst U contact op te nemen, dan kan U hier een contact formulier openen.

 

 

 

 

JAGEN

 

INLOGGEN

TOPIC VAN DE MAAND


Hubertus Vereniging Vlaanderen weidt in de Vlaamse Jager van augustus 2011 een artikel over de " Bijzondere Veldwachters en hun wapenbezit". Uit de recente "Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving" zou blijken dat Bijzondere Veldwachters slechts over één wapen mogen beschikken. U kan hier het volledige artikel lezen, geschreven door de Heer Jef Schrijvers.

 

Op 01 september gaat de jacht op de Wilde Eend open. Met de verbetering van de kwaliteit van de waterlopen, mogen wij hopen op een mooi jachtresultaat en genieten van het jachtgebraad. U vindt een aantal mooie gerechten op deze site.

 

Een aanrader om geregeld te bekijken is tevens de nieuwe website JachtTV met mooie reportages over Jacht en Visvangst. Een echte aanrader.

 

Wij wensen alle collega jagers een voorspoedig en veilig jachtbegin.